Spółki Offshore

Są to spółki zarejstrowana w tzw. rajach podatkowych, czyli w państwach w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Głównym celem istnienia rajów podatkowych nie jest ułatwianie nielegalnych działań międzynarodowych, ale przyciągnięcie przedsięwzięć gospodarczych do obszarów o słabej aktywności ekonomicznej. Raje podatkowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców do transferowania zysków i unikania płacenia wyższych podatków w krajach macierzystych. Osoby spoza rajów podatkowych ukryły w nich 21-32 bilionów USD.

Korzyści

  • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
  • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
  • Ograniczone obowiązki prawne
  • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
  • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
  • Brak limitów importu/exportu
  • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top