Hong Kong

Specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej (drugim regionem jest Makau), znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Chin, nad Morzem Południowochińskim. Chiny zobowiązały się pozostawić władzom Hongkongu do 2047 roku dużą autonomię we wszystkich sprawach, z wyjątkiem polityki zagranicznej i sił zbrojnych.

Wymagania

 • DYREKTOR: Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dozwolone są spółki.
 • SEKRETARZ: Wymagany jest lokalny sekretarz (zapewnia to usługa autoryzowanego agenta).
 • UDZIAŁOWIEC: Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Dozwolone są spółki.
 • Ta sama osoba może pełnić równocześnie funkcję udziałowca i dyrektora.
 • UDZIAŁY ORAZ KAPITAŁ: Standardowy kapitał firmy to HK$ 10,000 podzielone na 10,000 akcji o wartości HK$ 1.00 każda. Akcje mogą zostać wydane tylko w wartości nominalnej.
 • NAZWA SPÓŁKI: Nazwa musi kończyć się przyrostkiem: Limited or Ltd.

Dodatkowe informacje

 • Status spółki: Hong Kong Non-Resident Company.
 • Spółki obowiązuje podatek 16% od zysków wygenerowanych na terytorium Hong Kongu. Zyski wygenerowane poza terytorium Hong Kongu nie podlegają opodatkowaniu.
 • Spółka musi prowadzić rozliczenia i sprawozdania finansowe ze swojej działalności. Roczne sprawozdanie finansowe musi zostać przedstawione przed urzędem skarbowym. Roczny raport z działalności spółki musi zostać przedstawiony przed urzędem rejestracyjnym.
 • Dokumenty rejestracyjne spółki zawierają nazwiska oraz tożsamość jej udziałowców lub dyrektorów. Nazwiska są dostępne dla opinii publicznej.
 • Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Może prowadzić handel z innymi spółkami z Hong Kongu lub rezydentami regionu na jego terytorium, jednak wówczas dochody spółki zostaną opodatkowane.

Pakiet rejestracyjny

 • Certyfikat założycielski
 • Ustawa spółki
 • Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów
 • Usługa udostępnienia adresu spółki do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Usługa autoryzowanego agenta do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Opłaty rządowe za pierwszy rok działalności
 • Certyfikat Akcyjny
 • Kompletny pakiet rejestracyjny jest dostarczany przez kuriera.

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top