Kajmany

Wyspy w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. Obejmują 3 wyspy (Wielki Kajman, Cayman Brac i Mały Kajman) o łącznej powierzchni 259 km². Liczą 45 000 mieszkańców, z czego połowa żyje w stolicy. Terytorium zależne Wielkiej Brytanii. Główne miasto - George Town. 90% żywności pochodzi z importu, a głównymi źródłami dochodu są turystyka oraz usługi finansowe.

Wymagania

 • DYREKTOR: Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dozwolone są spółki.
 • SEKRETARZ: Wymagany jest sekretarz.
 • UDZIAŁOWIEC: Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Dozwolone są spółki.
 • Ta sama osoba może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora.
 • UDZIAŁY ORAZ KAPITAŁ: Standardowy kapitał firmy to USD 50,000.00 podzielone na 50,000 akcji o wartości USD 1.00 każda. Akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej. Dozwolone są akcje na okaziciela, jednak muszą być one w posiadaniu, autoryzowanego lub uznanego przez kajmańskie władze monetarne, kuratora.
 • NAZWA SPÓŁKI: Nazwa musi kończyć się jedym z wymienionych przyrostków: Limited or Ltd.; Corporation or Corp.; Incorporated or Inc.

Dodatkowe informacje

 • Status spółki: Cayman Islands Exempt Company.
 • Rejestracja spółki trwa 5-6 dni roboczych.
 • Dochody, zyski kapitałowe, przychody, dywidendy, inwestycje lub transfery kapitału, nie podlegają opodatkowaniu. Spółka otrzymuje 20-letnią gwarancje braku obowiązku podatkowego wobec rządu na Kajmanach. Gwarancja może zostać przedłużona o kolejne 10 lat.
 • Nie ma wymogu przedstawiania rozliczeń spółki przed urzędem rejestracyjnym. Spółka jest jednak zobowiązana do przedstawienia rocznego raportu ze swojej działalności, w postaci prostej deklaracji.
 • Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców. Nazwiska dyrektorów oraz sekretarzy złożone zostają do urzędu rejestracyjnego, nie są one jednak dostępne dla opinii publicznej.
 • Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Nie może jednak prowadzić handlu z innymi spółkami z Kajman lub rezydentami wysp na ich terenie.

Pakiet rejestracyjny

 • Certyfikat założycielski
 • Ustawa spółki
 • Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów
 • Usługa udostępnienia adresu spółki do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Usługa autoryzowanego agenta do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Opłaty rządowe za pierwszy rok działalności
 • Certyfikat Akcyjny
 • Kompletny pakiet rejestracyjny jest dostarczany przez kuriera.

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top