Samoa

Państwo w Oceanii, obejmujące zachodnią część Wysp Samoa (pozostałe stanowią terytorium Stanów Zjednoczonych jako Samoa Amerykańskie). Samoa leży w południowej części Oceanu Spokojnego, w centralnej Oceanii i rozciąga się na długość ponad 600 km. Od północy graniczy z Tokelau, od zachodu z Tuvalu oraz Wallis i Futuną, od południa z Tonga, a od wschodu z Samoa Amerykańskim. W skład państwa Samoa wchodzi 9 zachodnich wysp archipelagu Samoa, z których cztery są zamieszkane.

Wymagania

 • DYREKTOR: Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dozwolone są spółki.
 • SEKRETARZ: Wymagany jest sekretarz.
 • UDZIAŁOWIEC: Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Dozwolone są spółki.
 • UDZIAŁY ORAZ KAPITAŁ: Standardowy kapitał firmy to USD 1,000,000.00. Dozwolone są akcje na okaziciela.
 • NAZWA SPÓŁKI: Nazwa musi kończyć się jedym z wymienionych przyrostków: Limited or Ltd.; Corporation or Corp.; Incorporated or Inc.; Sociedad Anonima or S.A.

Dodatkowe informacje

 • Status spółki: Samoa International Company.
 • Spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Nie ma wymogu przedstawiania rozliczeń, raportów lub sprawozdań finansowych spółki przed urzędem skarbowym.
 • Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Nazwiska nie są dostępne dla opinii publicznej.
 • Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Może prowadzić handel z innymi spółkami lub rezydentami wyspy na jej terenie.

Pakiet rejestracyjny

 • Certyfikat założycielski
 • Ustawa spółki
 • Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów
 • Usługa udostępnienia adresu spółki do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Usługa autoryzowanego agenta do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Opłaty rządowe za pierwszy rok działalności
 • Certyfikat Akcyjny
 • Kompletny pakiet rejestracyjny jest dostarczany przez kuriera.

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top