Seszele

Państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, ok. 1600 km od wybrzeży Afryki, położone na północny wschód od Madagaskaru. Pobliskie państwa i terytoria zamorskie to Mauritius i Reunion na południe oraz Malediwy na północny wschód. Początkowo Seszele były zależne administracyjnie od Francji, a w roku 1903 stały się odrębną kolonią korony brytyjskiej. Autonomię wewnętrzną uzyskały w 1975, 29 czerwca 1976 Wielka Brytania przyznała Seszelom niepodległość, a nowe niepodległe państwo przystąpiło do Wspólnoty Narodów.

Wymagania

 • DYREKTOR: Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dozwolone są spółki.
 • SEKRETARZ: Wymagany jest sekretarz. Dozwolone są spółki.
 • UDZIAŁOWIEC: Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Dozwolone są spółki.
 • Ta sama osoba może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora.
 • UDZIAŁY ORAZ KAPITAŁ: Standardowy kapitał firmy to USD 5,000.00 podzielone na 5,000 akcji o wartości USD 1.00 każda. Akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej. Dozwolone są akcje na okaziciela.
 • NAZWA SPÓŁKI: Nazwa musi kończyć się jedym z wymienionych przyrostków: Limited or Ltd.; Corporation or Corp.; Incorporated or Inc.; Sociedad Anonima or S.A.

Dodatkowe informacje

 • Status spółki: Seychelles International Business Company (IBC).
 • Rejestracja spółki trwa 48-72godzin.
 • Spółki są wyłączone z podatków dochodowych za dochód uzyskany poza granicami Seszeli.
 • Nie ma wymogu przedstawiania raportów lub sprawozdań finansowych spółki przed urzędem skarbowym.
 • Dokumenty rejestracyjne spółki zawierają nazwiska oraz tożsamość jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Nazwiska są dostępne dla opinii publicznej.
 • Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Nie może jednak prowadzić handlu z innymi spółkami z Seszeli lub rezydentami wysp na ich terenie.

Pakiet rejestracyjny

 • Certyfikat założycielski
 • Ustawa spółki
 • Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów
 • Usługa udostępnienia adresu spółki do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Usługa autoryzowanego agenta do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Opłaty rządowe za pierwszy rok działalności
 • Certyfikat Akcyjny
 • Kompletny pakiet rejestracyjny jest dostarczany przez kuriera.

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top