USA

Federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu. Trzecie pod względem liczby ludności, a czwarte pod względem terytorium. Złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie.

Wymagania

 • DYREKTOR: Nie ma dyrektorów.
 • SEKRETARZ: Sekretarz nie jest wymagany.
 • CZŁONEK: Wymagany jest minimum jeden członek. Spółki może zostać nominowana na członka.
 • UDZIAŁY ORAZ KAPITAŁ: Nie ma kapitału i udziałów. Wydane zostają certyfikaty, pokazujące procentowo prawa własności członków.
 • NAZWA SPÓŁKI: Nazwa musi kończyć się jedym z wymienionych przyrostków: LLC, L.L.C., or Limited Liability Company.

Dodatkowe informacje

 • Status spółki: USA Limited Liability Company (LLC).
 • Rejestracja spółki w większości stanów trwa 24-72 godzin.
 • Spółka LLC nie płaci podatków. Jej członkowie-rezydenci podlegają podatkowi od dochodów osobistych, podobnie jak dzieje się to w przypadku spółek partnerskich.
 • Nie ma wymogu przedstawiania raportów i sprawozdań finansowych spółki przed urzędem skarbowym.
 • Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Nazwiska nie są dostępne dla opinii publicznej.
 • Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Nie ma żadnych ograniczeń co do handlu na terenie lub poza terenem USA.

Pakiet rejestracyjny

 • Certyfikat powstania spółki
 • Ustawa spółki
 • Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów
 • Usługa udostępnienia adresu spółki do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Usługa autoryzowanego agenta do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Opłaty rządowe za pierwszy rok działalności
 • Certyfikat Członkowski
 • Kompletny pakiet rejestracyjny jest dostarczany przez kuriera.

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top