Wyspy Cooka

Samorządne terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii na południowym Oceanie Spokojnym w Polinezji obejmujące wyspy o tej samej nazwie. Powierzchnia Wysp Cooka wynosi 236,7 km², natomiast obszar wyłącznej strefy ekonomicznej wysp wynosi 1 800 000 km². Wyspy zamieszkuje 18 740 osób (2007). Stolicą i największym miastem jest Avarua na wyspie Rarotonga.

Wymagania

 • DYREKTOR: Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dozwolone są spółki.
 • SEKRETARZ: Wymagany jest lokalny sekretarz (zapewnia to usługa autoryzowanego agenta).
 • UDZIAŁOWIEC: Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Dozwolone są spółki.
 • Ta sama osoba może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora.
 • UDZIAŁY ORAZ KAPITAŁ: Standardowy kapitał firmy to USD 5,000.00 podzielone na 5,000 akcji o wartości USD 1.00 każda. Akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej. Dozwolone są akcje na okaziciela.
 • NAZWA SPÓŁKI: Nazwa musi kończyć się przyrostkiem: Limited or Ltd. aby wskazać ograniczoną odpowiedzialność

Dodatkowe informacje

 • Status spółki: Cook Islands International Company.
 • Rejestracja spółki trwa 5-6 dni roboczych.
 • Spółki są wyłączone z podatków.
 • Nie ma wymogu przedstawiania rozliczeń i sprawozdań finansowych spółki przed urzędem rejestracyjnym. Spółka jest jednak zobowiązana do przedstawienia rocznego raportu ze swojej działalności.
 • Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Nazwiska nie są dostępne dla opinii publicznej.
 • Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Nie może jednak prowadzić handlu z innymi spółkami z Wysp Cooka lub rezydentami wysp na ich terenie.

Pakiet rejestracyjny

 • Certyfikat założycielski
 • Ustawa spółki
 • Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów
 • Usługa udostępnienia adresu spółki do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Usługa autoryzowanego agenta do grudnia, nastepującego po dacie rejestracji
 • Opłaty rządowe za pierwszy rok działalności
 • Certyfikat Akcyjny
 • Kompletny pakiet rejestracyjny jest dostarczany przez kuriera - FedEx / DHL.

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top