Polityka Cookies

 • Wprowadzenie
  Robimy wszystko, co leży w naszej mocy, aby ochronić Państwa prywatność, podczas korzystania z naszych usług. W tym celu stworzyliśmy niniejszą Politykę Cookies. Nasza Polityka Cookies określa i wyjaśnia, jak ciągi informacyjne zwane cookies (ciasteczka) są zapisywana i dostępne na Państwa urządzeniach, podczas używania naszej strony internetowej. Stosujemy na naszej stronie internetowej cookies i podobne technologie, wyłącznie w celu dostarczenia usług drogą elektroniczną przez Offshore Business Solutions Limited z siedzibą w Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.
 • Definicje
  Na potrzeby niniejszej Polityki Cookies, następujące określenia mają odpowiednie znaczenia, jak zdefiniowano poniżej:
  • „Administrator/my” – oznacza Offshore Business Solutions Limited z siedzibą w Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960, która dostarcza usług drogą elektroniczną, jak również zapisuje i korzysta z informacji na urządzeniach użytkowników strony internetowej.
  • „Nasz strona/strona/usługa/usługi” – oznacza stronę (serwis/portal) internetowy w posiadaniu i zarządzaną przez Administratora pod domeną www.zakladaniefirm.pl jak również usługi oferowane przez tę stronę.
  • „Użytkownik/użytkownicy” – to osoba fizyczna lub prawna, która odwiedza, używa, porusza się lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z naszej strony i oferowanych tam usług, przy zachowaniu obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa oraz regulacji i zaleceń administratora.
  • „Urządzenie/urządzenia” – są elektronicznymi urządzeniami w rodzaju osobistych komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów itp., którymi posługuje się użytkownik, aby wejść na i poruszać się po stronie internetowej.
  • „Przeglądarka/przeglądarki internetowe” – to program/programy zainstalowane na urządzeniu, które użytkownikowi pozwalają korzystać z Internetu i tym samym z naszej strony. Najbardziej popularnymi przeglądarkami internetowymi są: Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić plikom typu cookies dostęp do swojego urządzenia.
  • „Cookies/ciasteczka” - oznaczają zakodowane pliki z danymi i unikalnym identyfikatorem, w szczególności z informacjami tekstowymi, które serwery www wysyłają i zapisują na urządzeniach, używanych podczas korzystania z Internetu. Prawie wszystkie strony internetowe i dostawcy usług w Internecie korzystają z cookies. Pliki typu cookies używa się głównie, aby zidentyfikować użytkownika stron internetowych oraz obserwować i wspomagać jego działania w Internecie. Cookies można podzielić na następujące kategorie: stałe, zwane również permanentnymi oraz sesyjne, czyli tymczasowe. Cookies można również podzielić na „własne”, „strony trzeciej/obce” i tak zwane „flash cookies”. Używany w niniejszej Polityce Cookies, termin cookies (ciasteczek), odnosi się zarówno do faktycznych plików cookies jak i do podobnych technologii oraz narzędzi stosowanych w zbliżony sposób jak cookies.
  • „Stałe/permanentne cookies” – są tworzone przez naszą stronę i przechowywane na urządzeniach użytkownika dopóki nie upłynie data ważności cookies. Tym samym „stałe/permanentne cookies” pozostają na dysku twardym urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji na naszej stronie i po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Stałe/permanentne cookies można usunąć w każdej chwili przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.
  • „Sesyjne/tymczasowe cookies” – są tworzone przez naszą stronę i przechowywane na urządzeniach użytkowników tylko do końca każdorazowej sesji. Tym samym, w momencie wyłączenia przeglądarki internetowej „sesyjne/tymczasowe cookies” są usuwane z urządzenia użytkownika.
  • „Własne cookies” – są to zarówno „stałe/permanentne” jak i „sesyjne/tymczasowe” cookies tworzone wyłącznie przez naszą stronę. „Własne cookies” odczytuje i używa jedynie nasza strona.
  • „Cookies strony trzeciej/obce cookies” zwany również „analitycznymi” – mogą być używane na naszej stronie przez inne strony internetowe lub przez innych dostawców usług internetowych, przykładowo przez reklamodawców korzystających z naszej strony lub naszych partnerów biznesowych. „Cookies strony trzeciej” są również używane przez dostawców oprogramowania do korzystania z Internetu, jak na przykład przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. „Cookies strony trzeciej” służą przede wszystkim do analizy aktywności użytkownika w Internecie. Użytkownik może w każdej chwili deaktywować „cookies strony trzeciej” odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
  • “Flash cookies“ używa wiele stron internetowych, które korzystają z aplikacji Adobe Flash Player, aby przykładowo udostępnić użytkownikowi treści zawierające filmy i gry video. Adobe Flash Player używa własnych cookies, aby zbierać informacje o preferencjach użytkowników i śledzić ich zachowanie w Internecie.
 • Sposób i cele użycia cookies na stronie
  • Prawo UE dotyczące cookies wymaga, aby użytkownik strony internetowej mógł uzyskać informację, w jaki sposób i w jakim celu dana strona internetowa stosuje cookies, oraz aby miał możliwość wyrażenia swojej zgody na zapisywanie i odzyskiwanie cookies z urządzenia, które używa do nawigacji na stronie. Zgodnie z tymi wymogami, każdy użytkownik wchodzący na naszą stronę, jest proszony o wyrażenie zgody na użycie cookies według zasad niniejszej Polityki Cookies. W ten sposób użytkownik uzyskuje większą kontrolę nad swoją prywatnością w Internecie.
  • Nie używamy cookies, aby odkryć lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystać tożsamość lub osobiste dane użytkownika. Ogólnie, cookies na naszej stronie służą polepszeniu oferowanych usług i wypracowaniu dobrych rozwiązań dla użytkownika, poprzez lepsze zrozumienie praktyki korzystania z naszego serwisu internetowego.
  • Stosujemy lub możemy stosować „własne cookies” zarówno „sesyjne/tymczasowe” jak i „stałe/permanentne”, aby:
   • Administrować/zarządzać stroną;
   • Rozpoznawać urządzenia, którymi posługuje się użytkownik, aby korzystać z naszej strony;
   • Umożliwić szybszy załadunek strony i jej elementów na urządzenie użytkownika;
   • Przechowywać szczegóły logowania użytkownika;
   • Zapamiętać imię i hasło użytkownika do jego kolejnych identyfikacji;
   • Weryfikować użytkowników;
   • Rozpoznawać użytkowników powracających na stronę;
   • Zapamiętać preferencje użytkownika na stronie;
   • Identyfikować abonentów określonych serwisów na stronie;
   • Obserwować aktywność użytkowników na stronie;
   • Dopasować zawartość strony do potrzeb użytkowników;
   • Dostarczać usług zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników;
   • Monitorować wydajność strony;
   • Poprawiać użyteczność strony;
   • Analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony;
   • Prowadzić badania i sporządzać analizy celem poprawy jakości strony;
   • Gromadzić statystyczne i analityczne dane związane z używaniem strony;
   • Zwiększyć bezpieczeństwo strony oraz zapobiec nadużyciom i oszustwom;
   • Udostępnić użytkownikom reklamę i inne marketingowe informacje, które naszym zdaniem mogą być przydatne;
   • Odbierać pocztę elektroniczną;
   • Prowadzić elektroniczną bankowość;
   • Przeprowadzić i zabezpieczyć sprzedaż produktów i usług;
   • Zapamiętać zawartość koszyka z produktami i usługami.
  • Podczas używania naszej strony, na urządzeniu użytkownika mogą zostać zapisane również „cookies strony trzeciej/obce cookies” i „flash cookies”, stosowane przykładowo przez naszych partnerów biznesowych, reklamodawców na stronie, przeglądarki internetowe lub aplikację Adobe Flash Player. „Cookies strony trzeciej/obce cookies” stosuje się przeważnie, aby:
   • Obserwować aktywność przeglądarek internetowych użytkowników;
   • Tworzyć profile użytkowników i ich zachowania w Internecie;
   • Lokować reklamy i informacje marketingowe, które mogą być interesujące dla użytkowników.
  • Dodatkowo, zastrzegamy sobie prawo używania takich narządzi jak Google Analytics, aby analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników. Google Analytics stosuje cookies, które są zapisywane na urządzeniach użytkownika, aby gromadzić dane statystyczne o sposobie używania strony. Informacje uzyskane dzięki Google Analytics służą do sporządzania cyklicznych sprawozdań o wykorzystaniu strony. Z polityką prywatności przeglądarki Google można zapoznać się pod adresem: Privacy Policy.
  • Używane przez naszą stronę cookies nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby wykryć osobiste dane użytkownika. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do łączenia danych osobistych, które użytkownik dobrowolnie nam udostępnił, z danymi uzyskanymi przy pomocy cookies.
  • Używamy wyłącznie cookies, które są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Gwarantujemy, że nasze „własne cookies” nie są w stanie wyrządzić żadnych szkód oprogramowaniu i urządzeniom użytkownika, który korzysta z naszej strony. Nasze „własne cookies” nie przenoszą i nie pomagają przenosić żadnych wirusów, Trojanów, złośliwego oprogramowania lub innych niechcianych aplikacji.
 • Akceptacja, blokowanie i usuwanie cookies
  • Większość ustawień domyślnych przeglądarek internetowych zezwala na załadunek cookies na urządzenia użytkowników. Z tego względu, użytkownik, który chce skorzystać z naszej strony, przeważnie nie musi zmieniać ustawień swojej przeglądarki. Urządzenie użytkownika automatycznie akceptuje cookies stosowane przez naszą stronę. Użytkownik zostanie jednak ostrzeżony, że nasza strona operuje plikami cookies i będzie miał okazję zaakceptować lub odrzucić naszą Politykę Cookies.
  • Jeżeli użytkownik nie chce, aby cookies z naszej strony były zapisywane na jego urządzeniu, lub nie akceptuje naszej Polityki Cookies, może albo odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, albo zrezygnować z używania naszej strony.
  • Jeżeli użytkownik chce zablokować wszystkie lub wybrane rodzaje cookies, powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji „Pomoc” (Help) przeglądarki internetowej.
  • Jeżeli użytkownik chce być informowany za każdym razem, kiedy nowy plik typu cookies ma być zapisany na jego urządzeniu, aby mógł go zaakceptować lub odrzucić, powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji „Pomoc” (Help) przeglądarki internetowej.
  • Zablokowanie wszystkich lub wybranych rodzajów cookies może w znaczący sposób zredukować funkcjonalności i wydajność przeglądarki internetowej, ponieważ wiele podstawowych właściwości i serwisów naszej strony jest dostępnych jedynie przy użyciu cookies.
  • Używając ustawień przeglądarki internetowej, użytkownik nie jest jednak w stanie zarządzać „flash cookies”, które stosuje aplikacja Adobe Flash Player. Jeżeli użytkownik chce ustalić, które strony internetowe mogą zapisywać „flash cookies” na jego urządzeniu, powinien odwiedzić adres website storage settings panel na stronie Adobe.
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies zapisane na jego urządzeniu, używając w tym celu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji „Pomoc” (Help) przeglądarki internetowej.

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top