Warunki współpracy

Prosimy zapoznać się z polityką naszej firmy i warunkami współpracy.
Offshore Business Solutions Ltd. nie jest firmą zajmującą się doradztwem podatkowym i finansowym. Możemy tylko zasugerować, bądź zarekomendować daną formę działalności gospodarczej. Ostateczna decyzja zawsze jednak należy do klienta. Offshore Business Solutions Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani finansowej za decyzje klientów i usługi oferowane przez spółki założone dla klientów.

Płatności wymagane są przed dostarczeniem produktów lub wykonaniem usługi dla klienta.

Offshore Business Solutions Ltd. może wymagać od klientów wysłania dokumentów potwierdzających dane personalne. Offshore Business Solutions Ltd. zastrzega sobie prawo do zaniechania usług na rzecz klienta, w przypadku nie otrzymania wymaganej dokumentacji.

Offshore Business Solutions Limited nie udostępnia danych personalnych swoich klientów osobom trzecim, poza wymaganymi do rejestracji spółki w urzędzie rejestracyjnym i skarbowym.

Offshore Business Solutions Limited nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przesyłki ze strony operatrów pocztowych bądź firm kurierskich. Każda korespondencja jest wysyłana listem priorytetowym/poleconym posiadającym numer referencyjny i wymagającym podpisu klienta przy odbiorze.

Offshore Business Solutions Limited zastrzega, że usługa udostępnienia adresu jest możliwa tylko i wyłącznie dla podmiotów prawnych - spółek Limited. Usługa udostępnienia adresu nie może być wykorzystana przez osoby fizyczne lub do działalności osób samozatrudnionych.

Offshore Business Solutions Limited nie odpowiada za czas realizacji usług ze strony któregokolwiek z urzędów ani nie odpowiada za błedy popełnione przez urzędników.

Offshore Business Solutions Limited rezerwuje sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości o naszych usługach, produktach lub ofertach osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z naszą firmą. Jeżeli, nie życzą sobie Państwo otrzymywania jakichkolwiek informacji, prosimy o kontakt z nasza firmą.

Korzyści

  • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
  • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
  • Ograniczone obowiązki prawne
  • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
  • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
  • Brak limitów importu/exportu
  • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top