Rejestracja

Offshore Business Solutions Limited jest zobowiązana do przestrzegania międzynarodowych regulacji dotyczących wprowadzaniu do obrotu wartości finansowych. Dbając o wspólne dobro jesteśmy zobowiązani do weryfikacji danych osobowych naszych klientów. Poniżej znajdziecie również Państwo informacje o procedurze rejestracyjnej, warunkach współpracy, itd.

Wymagane dokumenty

Proszę wysłać do nas faxem lub e-mailem kopie poniższych 3 dokumentów. Po ich zatwierdzeniu, kurierem lub pocztą, należy do naszego biura dostarczyć oryginały.
 • 1 - Potwierdzenie tozsamosci - np. kopia paszportu lub dowodu osobistego - ten dokument musi zostać zaświadczony jako prawdziwa kopia. Powinno to zostać zrobione przez prawnika, księgowego, notariusza, etc.
 • 2 - Potwierdzenie adresu - Akceptujemy następujące dokumenty: rachunek - woda/energia/gas/council tax (nie starszy niż 3 miesiące), wyciąg z konta bankowego (nie starszy niż 3 miesiące), kopia prawa jazdy
 • 3a - Referencje z banku - dokument powinien zaświadczać profesjonalne i dobre relacje z bankiem (tzw. opinia bankowa)
 • 3b - List referencyjny od księgowego/prawnika/partnera biznesowego, itd. (wzór)

Procedura rejestracyjna

Procedura rejestracyjna składa się z 3 kroków:
 • Uzupełnienie formularza rejestracyjnego (formularz)
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów
 • Dokonanie płatności

Korzyści

 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów
 • Brak podatków z tytułu dziedzictwa lub darowizny
 • Ograniczone obowiązki prawne
 • Brak ograniczenia w handlu międzynarodowym
 • Brak wymogu składania zeznań podatkowych
 • Brak limitów importu/exportu
 • Anonimowość właścicieli i dyrektorów spółek
Top